Hjeltnes vidaregåande skule

Hjeltnes blomsterdekoratørPå Hjeltnes har me veksthus, planteskule, frukthage, park og idrettsanlegg som fungerer som praktiske klasserom for elevane. I tillegg har me også ein stor verkstad og ein anleggsgartnarhall der elevane kan ha praktiske øvingar heile året.

I tunet ligg raudebygningen der ein finn kantina og dei fleste klasseromma som vert nytta til teoriundervisning. Ved sidan av ligg gulebygget der ein finn biblioteket, trimrommet og klasserommet som vert nytta til vaksenopplæring og fagskule.

Adresse: Hjeltnes vidaregåande skule, Hjeltnesvegen 185, 5730 Ulvik.

Telefon: 56 53 88 00

Trykk her for å kome til heimesida.

<< Tilbake

Kontakt:

Ulvik næringslag
Postboks 93, 5731 Ulvik
Besøksadresse: Tyssevikvegen 9–11, 5730 Ulvik
e-post: ulvikturist@ulvik.org
telefon: 56 52 62 80/401 46 351

Copyright © 2018 Visit Ulvik. Alle rettigheter reservert.